Αίτηση στην αρμόδια διοικητική αρχή για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (χαρακτηρισμού χώρου ως κοινόχρηστου) - Προσφυγή κατά της παράνομης παράλειψης της αρμόδιας αρχής να βεβαιώσει την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση από μακρού χρόνου υφιστάμενου ρυμοτομικού βάρους(επιμ. Α. Κούνδουρος)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2008, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως, εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης (Συντ. 17 παρ. 4 δ΄), η δε αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από την συμπλήρωση του ενάμισι έτους πράξη βεβαιωτική της επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης, δημοσιευόμενη στην ΕτΚ (ΚωδΑνΑπαλλ 11 παρ. 3). Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το διοικητικό πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου, την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη ή παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), πλην του άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το Δημόσιο (ΚωδΑνΑπαλλ 11 παρ. 4, ΠΝΠ της 21.12.2001, 1 παρ. 2, ΦΕΚ Α΄ 288). Η βεβαιωτική της άρσης πράξη ή δικαστική απόφαση υποβάλλεται με επιμέλεια κάθε ενδιαφερομένου στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και καταχωρίζεται στις μερίδες του ακινήτου και του ιδιοκτήτη, χωρίς τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα μεταγραφής (ΚωδΑνΑπαλλ 11...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.