ΣτΕ 1122/2008 Τμ.Ε΄ επταμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Λόγω της γενικής ακυρωτικής αρμοδιότητας του ΣτΕ επί των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, ο νόμος, κατά την έννοια των άρθρων 94 παρ. 1, 95 παρ. 1 περ. α΄ και 95 παρ. 3 του Συντ., ερμηνευόμενα συνδυασμένα, μπορεί να αναθέτει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όταν η διαφορά γεννάται από εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει την εκδίκασή τους από το ΣτΕ, οργανώνοντας παράλληλα τη δικονομική προστασία των διαδίκων. Οι ειδικές διαφορές που ανακύπτουν από την προσβολή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, οι οποίες εκδίδονται με βάση το άρθρο 43 Συντ. και με τις οποίες ασκείται κατά περιεχόμενο νομοθετική λειτουργία, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστικές. Επομένως οι πράξεις αυτές, λόγω του ανωτέρω περιεχομένου τους, είναι δεκτικές μόνον ελέγχου νομιμότητας, συνισταμένου στην εξέταση της τήρησης των κανόνων που απορρέουν από το Σύνταγμα και νομοθετήματα υπερνομοθετικής τυπικής ισχύος καθώς και των ορίων και της συνδρομής των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, δεδομένου ότι η άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας στις υποθέσεις αυτές, συνεπαγόμενη την εξουσία ελέγχου της ουσιαστικής ορθότητας κανονιστικών ρυθμίσεων, θα αποτελούσε κατ’ ουσίαν άσκηση νομοθετικής λειτουργίας που κατά το Σύνταγμα δεν ανήκει στα δικαστήρια. Η ρύθμιση που συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3431/2006 ότι οι ένδικες διαφορές που ανακύπτουν από οποιαδήποτε απόφαση, κανονιστική ή ατομική, της ΕΕΤΤ καθίστανται διαφορές πλήρους δικαιοδοσίας, είναι αντίθετη στον ανωτέρω συνταγματικό κανόνα, αφού θεσπίζεται ενιαίως για όλες συλλήβδην τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ, τόσο τις ατομικές χωρίς να διαφοροποιούνται κατά τη βούληση του νομοθέτη ορισμένες κατηγορίες των πράξεων αυτών ανάλογα με το περιεχόμενο τους όσο και τις κανονιστικές.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.