ΕλΣυν Ολ 1104/2007

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την τακτοποίηση δημοσίου λογαριασμού, εάν έχει διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αυτός περιέχει είναι εσφαλμένα ή ότι τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται είναι μη νόμιμα, προϋποθέτουν αναγκαίως την προηγούμενη διενέργεια ελέγχου των λογαριασμών δημοσίας διαχειρίσεως, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο δύνανται να διαπιστωθούν τα ανωτέρω και, επομένως, οι διαφορές που αναφύονται από τις εν λόγω πράξεις υπάγονται στην κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄ του Συντ. δικαιοδοσία του ΕλΣυν. Τέτοια δε πράξη τακτοποιήσεως λογαριασμού είναι η καταλογιστική, η οποία εκδιδόμενη εις βάρος του ανοικείως λαβόντος, τείνει στην κάλυψη ελλείμματος που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δημοσίου λογαριασμού. Ιατρός του ΕΣΥ ο οποίος έλαβε εκπαιδευτική άδεια δικαιούται αποδοχές για το πρώτο έτος της άδειας του εφόσον όμως μετά τη λήξη αυτής υπηρετήσει στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ διπλάσιο χρόνο από αυτόν της εκπαιδευτικής του άδειας. Στην αντίθετη περίπτωση και εφόσον πληρώθηκε, η πληρωμή αυτή είναι μη νόμιμη, γεννάται δε σε βάρος του δημόσια αξίωση για επιστροφή του αχρεωστήτως ληφθέντος ποσού προσαυξημένο στο διπλάσιο. Οι διαφορές που θα προκληθούν από την έγερση της αξίωσης αυτής είναι διαφορές που απορρέουν από έλεγχο λογαριασμών και υπάγονται στην δικαιοδοσία του ΕλΣυν κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄ Συντ. (αντίθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.