ΣτΕ 877/2008 Τμ. Ε΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 71 παρ. 1 και 2 του Ν 998/1979 και 114 παρ. 1-3 και 6 του Ν 1892/1990, η ειδικώς προβλεπομένη και λεπτομερώς ρυθμιζομένη από την παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου οικοδομής, που κατασκευάσθηκε αυθαιρέτως εντός δάσους, προ της εκδόσεως της περί κατεδαφίσεώς της αποφάσεως, αποσκοπεί στην παροχή σε αυτόν της δυνατότητος να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του και αποτελεί ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως περί κατεδαφίσεως. Εφόσον η τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου προβλέπεται ευθέως από τον νόμο, είναι άνευ σημασίας αν η προηγουμένη κλήτευση του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων θα ήταν, εν προκειμένω, αναγκαία και βάσει των ορισμών του άρθρου 20 παρ. 2 Συντ. (ΣΕ 408/2003, 3055/2001 κ.ά.). Κατά το γράμμα αλλά και την έννοια της αυτής ως άνω διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990, η προβλεπομένη σε αυτήν κλήτευση του ενδιαφερομένου μπορεί να γίνεται με τοιχοκόλληση στην είσοδο του αυθαιρέτου κτίσματος μόνον εάν αυτός είναι πρόσωπο άγνωστο ή αγνώστου διαμονής, τούτο δε πρέπει να βεβαιώνεται ειδικώς στο συντασσόμενο κατά τους ορισμούς του ΚΦΔ και, ήδη, του ΚΔΔ (βλ. τα άρθρα 284 παρ. 2 και 285 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν 2717/1999, ΦΕΚ Α΄ 97, ΚΔΔ) οικείο αποδεικτικό (ΣΕ 1692/2000, 2660, 3974/99).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.