ΣτΕ 1594/2007 Τμ. ΣΤ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο προβαλλόμενος λόγος, ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά παραβίαση του κατοχυρωμένου στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντ. δικαιώματος της προηγουμένης ακροάσεως, εν όψει του έντονα επαχθούς χαρακτήρα του μέτρου της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως οι κρίσεις σχετικά με τη συνδρομή λόγου δημόσιας ωφέλειας, την ανάγκη επιβολής αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την εξυπηρέτησή του και την καταλληλότητα του επιλεγομένου ακινήτου διαμορφώνονται βάσει αντικειμενικών δεδομένων, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά του θιγομένου ιδιώτη (βλ. ΣτΕ 2562/2004). Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΚΑΑΑ (Ν 2882/2001), με τις οποίες δεν επιβάλλεται επί ποινή ακυρότητος στο αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο όπως, προ της εκδόσεως της σχετικής πράξεως, προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον κύριο του ακινήτου για την απόκτηση αυτού με αγορά (πρβλ. ΣτΕ 2096/2005 κ.α.), συνάγεται ότι, ομοίως, δεν επιβάλλεται τέτοια υποχρέωση στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ιδιώτη, ενώ, εξ άλλου, τέτοια υποχρέωση ούτε από τους περί προστασίας της ιδιοκτησίας ορισμούς του Συντάγματος επιβάλλεται (βλ. ΣτΕ 2096/2005) και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος λόγος ότι οι αιτούντες έπρεπε να κληθούν προηγουμένως σε «διαπραγματεύσεις» για την ενδεχόμενη πώληση του ακινήτου τους, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Εάν, τέλος, με τον λόγο αυτό προβάλλεται ότι δεν τηρήθηκε εν προκειμένω ο τύπος της ανακοινώσεως της επικείμενης απαλλοτριώσεως εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας, τύπος που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 5 του ΚΑΑΑ (Ν 2882/2001), ο λόγος είναι απορριπτέος διότι στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, καθ’ όσον από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτει ότι η από 9.6.2004 ανακοίνωση της Διευθύνσεως Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία περιέχονται στοιχεία της απαλλοτριώσεως που κηρύχθηκε με την προσβαλλομένη απόφαση, δημοσιεύθηκε, στις 11.6.2004, στις εφημερίδες της Κ. (πρωτεύουσας του νομού όπου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση) «Ε.», «Σ.», «Θ.», «Φ.» και «Ε.», επιπλέον δε τοιχοκολλήθηκε, στις 14.6.2004, στον προοριζόμενο για δημοσιεύσεις χώρο του καταστήματος του Δήμου Π., και στις 15.6.2004, στους αντίστοιχους χώρους των καταστημάτων των Δήμων Γ. και Ν., στην ανακοίνωση δε αυτή διατυπώνεται και πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους να υποδείξουν άλλα κατάλληλα ακίνητα, μολονότι αυτή η πρόσκληση δεν απαιτείτο στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι είχε προεγκριθεί η χωροθέτηση του έργου, με την πρόβλεψη της συγκεκριμένης θέσης του και των ακριβών ορίων, στο κείμενο και τα διαγράμματα της υπ’ αρ. 24069/3817/2001 ΚΥΑ (βλ. ΣτΕ Ολ 3614/2002).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.