Ι. Καραβοκύρης, Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περίληψη: Το νομικό καθεστώς, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων μεγάλου οικονομικού αντικειμένου που αφορούν εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή υπηρεσιών κατά το στάδιο προ της υπογραφής τους.Ιωάννης Καραβοκύρης Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Εισαγωγή Στη δεκαετία του 1990 με το Ν 2145/1993 εμφανίζεται δειλά ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δημοσίων συμβάσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, για εκτέλεση έργων ή προμηθειών προ της υπογραφής τους. Η ελεγκτική αυτή διαδικασία έχει ως αντικείμενο τη νομιμότητα του σχεδίου των δημοσίων συμβάσεων που υπήχθησαν στον έλεγχο αυτό, καθώς και της διοικητικής διαδικασίας που έχει προηγηθεί του σχεδίου σύμβασης. Η αρχική αυτή ρύθμιση ήταν άτολμη, γιατί η κίνηση της διαδικασίας ελέγχου εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη διάθεση του αρμοδίου Υπουργού, στην πρωτοβουλία του οποίου ανήκε η σχετική πρόταση ελέγχου. Η άσκηση από μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ελέγχου της νομιμότητας των πιο πάνω συμβάσεων, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να υπάρχει αποτελεσματική προστασία του δημοσίου χρήματος με την πρόληψη της σύναψης άκυρων συμβάσεων και παρανόμων εκταμιεύσεων και αφετέρου την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναλλασσομένους πολίτες και τις αναθέτουσες αρχές. ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση Η νέα αυτή σημαντική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία μέχρι την 28.9.1999 ανήκε στη διακριτική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.