Εισαγωγικό Σημείωμα(επιμ. Χ. Μητκίδης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Α. Η νομοθεσία της ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων αποτελεί σημαντικό τμήμα της εθνικής νομοθεσίας των διοικητικών συμβάσεων. Εξάλλου οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων αποτελούν μια από τις τρεις κατηγορίες μορφών δημοσίων συμβάσεων (οι άλλες δυο είναι οι προμήθειες και οι υπηρεσίες) που συνιστούν την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ισχύουσα Οδηγία 2004/18, η οποία μεταφέρθηκε στη χώρα μας με το ΠΔ 60/2007. Συνεπώς το δίκαιο των δημοσίων έργων έχει δύο κύριες πηγές, το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τα δικαστήρια (κυρίως το ΣτΕ όπως και το Ελεγκτικό Συνέδριο) λαμβάνουν υπόψη τους όλο και περισσότερο τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή της Οδηγίας αλλά και της Συνθήκης ΕΟΚ (υπό την έννοια των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού). Σημειώνεται επ’ ευκαιρία του αφιερώματος αυτού ότι η πολύπλοκη και εγκατεσπαρμένη σε πλείστα νομοθετήματα νομοθεσία των δημοσίων έργων κωδικοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2008, στον Ν 3669/2008 (ΕτΚ Α΄116) με τίτλο «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπου περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων (άρθρα 1-79), οι διατάξεις περί εργοληπτικών επιχειρήσεων και Μητρώων (άρθρα 80-110), οι διατάξεις του ΠΔ 60/2007, το οποίο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.