ΔΕφΤριπόλεως 402/2008

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, εάν αυτό δεν επιτευχθεί κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, να παρεμβαίνει διορθωτικά στη σύμβαση, καθορίζοντας κατά παρέκκλιση, ακόμη και από τα συμφωνηθέντα, την παροχή και αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 200 και 288 ΑΚ. Η διορθωτική αυτή παρέμβαση επέρχεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, οι οποίες αν και δεν συνεπάγονται την εφαρμογή του άρθρου 388 ΑΚ, καθιστούν εντούτοις για κάποιον από τους αντισυμβληθέντες, την οφειλόμενη από αυτόν παροχή υπέρμετρα επαχθή και μάλιστα σε βαθμό που υπερβαίνει τον, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δυνάμενο να αναληφθεί από αυτόν κίνδυνο. Δεν συνιστούν απρόβλεπτες συνθήκες κατ’ άρθρο 388 ΑΚ ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής υπό τις οδηγίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία έκρινε σκόπιμη την επίβλεψη αυτών, λόγω της σπουδαιότητας των ευρεθέντων αρχαιοτήτων από εντεταλμένο υπάλληλό της με συνέπεια την κατά δύο ώρες νωρίτερα του συμβατικού ωραρίου παύση του συνεργείου εκσκαφής και την ως εκ τούτου αύξηση των σχετικών ποσοτήτων ούτε και η εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών καθίσταται υπέρμετρα επαχθής για την προσφεύγουσα εταιρεία, ανάδοχο του επίδικου έργου, ώστε να τίθεται ζήτημα διορθωτικής επέμβασης του δικαστηρίου στα της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ, καθορίζοντας ακόμη και κατά παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα τις τιμές μονάδας εκσκαφών σε αρχαιολογική ζώνη.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.