ΕλΣυν Πρακτ. Ολ 8ης ΓενΣυν/7.5.2008(παρατ. Ά. Ζουρνατζή)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2008, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα αιρετά συλλογικά όργανα της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ (δημοτικό συμβούλιο, δημαρχιακή επιτροπή και κοινοτικό συμβούλιο), όταν επιλαμβάνονται της έγκρισης δαπανών, ενεργούν πράξεις διαχείρισης της περιουσίας του ΟΤΑ και, ως εκ τούτου, ευθύνονται ως υπόλογοι, ακόμη και για ελαφρά αμέλεια, για κάθε διαπιστούμενο έλλειμμα, το οποίο και καταλογίζεται σε βάρος τους από το αρμόδιο όργανο. Επομένως, αν υπάρχει έλλειμμα, αυτό έχει δημιουργηθεί από τις συγκεκριμένες μη νόμιμες δαπάνες και μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο εκείνου λήψης της απόφασης έγκρισης του απολογισμού. Η έγκριση του απολογισμού, ακόμα και αν περιλαμβάνει μη νόμιμες δαπάνες, από τις οποίες προκλήθηκε έλλειμμα στον οικείο ΟΤΑ καταλογιζόμενο σε βάρος των υπολόγων, δεν συνιστά διαχειριστική πράξη, από την οποία προκαλείται εκ νέου έλλειμμα στο νομικό πρόσωπο. Αντίθετη άποψη θα είχε ως συνέπεια ότι κρίσιμη για την κτήση της ιδιότητας του υπολόγου δεν είναι η απόφαση διενέργειας της δαπάνης, αλλά η απόφαση έγκρισης του απολογισμού, η οποία στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ανακλητική της απόφασης διενέργειας της δαπάνης, με τις όποιες συνέπειες αυτό θα συνεπαγόταν. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχουν δέσμια αρμοδιότητα ως προς την έγκριση του απολογισμού, υπό την έννοια ότι όταν διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις οικείες νομικές διατάξεις πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, τότε είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν τη σχετική εγκριτική πράξη, και η μόνη δυνατότητα που καταλείπεται σε αυτά είναι η διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τις ευθύνες που τυχόν ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη διαχείριση (αντιθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.