ΓνωμΝΣΚ 322/2008 Τμ. Γ΄ [Δικηγόροι δήμων και κοινοτήτων]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2008, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικηγόροι δήμων και κοινοτήτων. Στο πλεονάζον προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων που λύονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στον δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι των ανωτέρω επιχειρήσεων.[...] Ι.αi. Από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτικός νόμος 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263), ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2008, όσες επιχειρήσεις ΟΤΑ, τις οποίες, είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι, είτε συμμετέχουν σε αυτές, κατά πλειοψηφία, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση. 2. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2008 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263». iii. Εξάλλου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου: 3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.