Ι. Σαρμάς, Διλήμματα και νέες ισορροπίες στο νέο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ιωάννης Σαρμάς,  Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου Περίληψη: Με τις νομοθετικές καινοτομίες του νέου δικαίου των δημόσιων συμβάσεων εξυπηρετείται η επιδίωξη ευρύτερων σκοπών της Ένωσης δυνάμει της διεύρυνσης τόσο των κριτηρίων ανάθεσης όσο και της διακριτικής ευχέρειας των αναθετουσών αρχών. Δικλείδες ασφαλείας δικαίου στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης συνιστούν η αρχή της αναλογικότητας, η υποχρέωση αιτιολογίας κάθε απόφασης από την αναθέτουσα αρχή, η θέσπιση δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και η δημιουργία νέων θεσμών για την ικανοποιητική πλήρωση των δημόσιων υπηρεσιακών αναγκών.   Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Τα διλήμματα ΙΙΙ. Οι νέες ισορροπίες IV. Επίλογος   Ι. Εισαγωγή Ένα νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το 2016 σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες της Ένωσης 2014/24, 2014/25. Ριζικά διαφορετικό από το προϊσχύσαν με το οποίο είχαμε εξοικειωθεί όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Οι διαστάσεις που θα έπαιρνε η αλλαγή δεν ήταν προβλέψιμες όταν ξεκίνησε η ενωσιακή πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του. Πολλοί πίστεψαν ότι θα ήταν μία απλή κωδικοποίηση της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ. Άλλοι είδαν την πρωτοβουλία ως μια ευκαιρία να τονωθεί απλώς η τήρηση των αρχών που διέπουν το δίκαιο αυτό, όπως η διαφάνεια της διαδικασίας, η ισότητα των συμμετεχουσών στη διαδικασία επιχειρήσεων,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.