ΔΕφΑθ 60/2021 Τμ. ΙΔ’ Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2021, Απρίλιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Δανιάς, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Ε. Χαλβατζής, Α. Δράκος-Λιακόπουλος, Ε. Τσάκαλος, Πάρεδρος ΝΣΚ Υποχρέωση γνωστοποίησης των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να παρέχει στον προσφεύγοντα πρόσβαση στις απόψεις της αναθέτουσας αρχής, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, τούτο δε ανεξαρτήτως εάν υπεβλήθη σχετικό αίτημα, ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ουσιαστικής αντιμωλίας. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τις τυχόν συμπληρωματικές απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόφαση της ΑΕΠΠ είναι μη νόμιμη και αναστέλλεται, ως εκδοθείσα κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της σχετικής αίτησης αναστολής και πριν την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, η ΑΕΠΠ μπορεί να ανακαλέσει την αρχική της απόφαση και να επανέλθει στην εξέταση της προδικαστικής προσφυγής, κοινοποιώντας στον προσφεύγοντα όλες τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Διατάξεις: άρθρο 365 [παρ. 1] Ν 4412/2016 [...] 6.Επειδή, στο άρθρο 365 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 42 του άρθρου 43 του Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) ορίζεται ότι: «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.