ΤρΔΠρΠειραιά 1255/2006 Τμ. 3ο(παρατ. Σ. Γιακουμής)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα και τις οικοδομικές εργασίες, ακόμα και αυτές που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και πραγματοποιούνται από 1.1.1993 και μετά, παύουν να συναρτώνται, αναγκαίως, προς πραγματικώς παρασχεθείσα εργασία και υπολογίζονται ως αντιστοιχούσες με τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται για την κατασκευή των εν λόγω έργων, όπως οι ημέρες αυτές προσδιορίζονται από τα άρθρα 38 έως 40 του ΚανΑσφIKA, με την εφαρμογή συντελεστών και οι οποίες, κατά πλάσμα δικαίου, λογίζονται ως πραγματοποιηθείσες. Σε περίπτωση που οικοδομικό έργο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 31.12.1992, και ο εργοδότης δεν έχει τηρήσει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 26 παρ. 9 του AN 1846/1951 υποχρεώσεις του (υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων κ.λπ.), οι πράγματι οφειλόμενες εισφορές υπολογίζονται με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, δηλαδή τις διατάξεις των άρθρων 38 επ. του ΚΑ του ΙΚΑ, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από την υπ’ αριθ. Φ 21/2930/10.11.1992 υπουργική απόφαση και τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος δύνανται, κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του ΑN 1846/1951 να προσδιορίσουν τις καταβλητέες εισφορές με βάση τα στοιχεία της ασφαλιστικής σχέσης κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Και τούτο, διότι το νέο αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί εννόμων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν πριν αυτό τεθεί σε ισχύ, καθ΄ όσον η γενική εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 του N 1902/1990 δεν περιέχει διάταξη που να επιτρέπει την αναδρομική εφαρμογή του νέου συστήματος σε έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.