ΣτΕ ΕΑ 797/2008

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

H διοίκηση μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, γνωρίζοντας ως εκ της ασκηθείσας ήδη, από ενδιαφερόμενο έχοντα συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση, προσφυγής του άρθρου 3 παρ. 2 του N 2522/1997, ότι είναι πιθανό να επακολουθήσει και άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει, πριν προβεί στη σύναψη της σύμβασης, να αναμείνει επί εύλογο χρονικό διάστημα ανερχόμενο σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού αυτού διαστήματος η Διοίκηση πληροφορηθεί ότι κατατέθηκε όντως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κωλύεται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης και οφείλει να αναμείνει την έκδοση της ως άνω αποφάσεως Επιτροπής Αναστολών. Αν, παρά ταύτα, προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης, η Επιτροπή Αναστολών δεν παρακωλύεται εκ του γεγονότος αυτού να εξετάσει κατ’ ουσίαν την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (αντίθ. μειοψ.) Από τη διακήρυξη και το νόμο δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο των διαγωνιζομένων, να γίνει κατακύρωση του αποτελέσματος στο όνομα νέου εταιρικού σχήματος που δεν έλαβε υπό το όνομα αυτό, μέρος στο διαγωνισμό. Τούτο διότι, ασχέτως της νομικής μορφής του μετασχηματισμού και του αν από νομικής απόψεως συντρέχει ή όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση καθολική διαδοχή, πάντως, εφόσον το νέο εταιρικό σχήμα προέρχεται στην πραγματικότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από προηγούμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις με συνεισφορά του συνόλου του ενεργητικού τους, η νέα εταιρεία υπεισέρχεται στη θέση των προκατόχων της που μετείχαν στο διαγωνισμό, υπό την αυτονόητη, βεβαίως προϋπόθεση ότι η επελθούσα μεταβολή στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου γνωστοποιείται δεόντως στην υπηρεσία και (ότι) η νέα εταιρεία καλείται να προσκομίσει τα αναγκαία, τυπικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και στο πρόσωπο της νέας εταιρείας συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.