ΕλΣυν Πρακτ Ολ 5ης Γεν Συν/21.3.2007

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ύπαρξη αρνητικού χρηματικού υπολοίπου σε μια διαχείριση ΟΤΑ συνιστά έλλειμμα, το οποίο και καταλογίζεται σε βάρος των υπευθύνων για τη δημιουργία του υπολόγων. Μπορούν να κηρυχθούν ως ορθώς έχοντες οι λογαριασμοί συγκεκριμένου ΟΤΑ α΄ βαθμού στην περίπτωση που προκύπτει αρνητικό χρηματικό υπόλοιπο, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γενεσιουργός παράγοντας του αρνητικού χρηματικού υπολοίπου εντοπίζεται σε διαχειριστικές ενέργειες προηγουμένης ή προηγουμένων της ελεγχόμενης χρήσεων και το αρνητικό χρηματικό υπόλοιπο έχει μεταφερθεί από την ελλειμματική χρήση στις επόμενες ως σταθερό ποσό. Στην περίπτωση αυτή το μετενεκτέο στην επόμενη χρήση υπόλοιπο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμψηφιστεί με το αρνητικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, το οποίο θα μπορεί να τακτοποιηθεί είτε με δημόσιο δανεισμό είτε με με καταλογισμό των υπολόγων.Πρόεδρος: Γ-Σ Κούρτης, Πρόεδρος ΕλΣυν Εισηγήτρια: Γ. Μαραγκού, Σύμβουλος ΕλΣυν Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Γ. Σχοινιωτάκης, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας Διατάξεις: άρθρα 26 [παρ. 2] Ν 2362/1995, 1 [παρ. 1 εδ. α] ΠΔ 151/1998, 17 [παρ. 1 εδ β], 79 [παρ. 1γ] ΠΔ 774/1980, 131 [παρ. 3] ΠΔ 1225/1981, 16 [παρ. 3] Ν 2307/1995 [...] Από τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Συντάγματος, των άρθρων 15, 17, 22, 25, 27 και 33 του ΠΔ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 150, 152-154, 159 και 161...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.