ΣτΕ 1102/2009 Τμ. Β΄ επταμ.(παρατ. Χ. Διβάνη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2009, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως ανυπόστατης κανονιστικής διοικητικής πράξης, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παραπομπή στην Oλομέλεια.Πρόεδρος: Φ. Στεργιόπουλος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ε. Αναγνωστοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Φ. Δεδούση, Πάρεδρος ΝΣΚ, Α. Τεγόπουλος Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 1, 2, 3] ΒΔ 24.9/20.10.1958, 26 [παρ. 1, 2] Ν 1828/1989, 29 [παρ. 4] Ν 3448/2006, 5 [παρ. 2] Ν 3469/2006 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. ..., .../2008 ειδικά γραμμάτια παραβόλου, σειράς Α΄). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία έχει εισαχθεί στο Τμήμα με επταμελή σύνθεση, με την από 21.4.2008 πράξη του Προέδρου του, λόγω σπουδαιότητας, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. .../17.2.2008 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. .../2007 προτάσεως του Δήμου Α., αναπροσαρμόστηκε το δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου αυτού και προέρχονται από ιδιωτικά φρέατα ή γεωτρήσεις ή πηγές, σε ποσοστό 3% επί του δικαιώματος που ίσχυε έως τότε, ήτοι 0,0027 ευρώ ανά λίτρο και 0,0024 ευρώ ανά λίτρο όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. 3. Επειδή, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του από 24.9/20.10.1958 ΒΔ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.