Τεύχος 6/2009, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ι. Σχολιασμένη νομολογία
Νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο με το ΙΚΑ θεραπευτήριο - Απόδοση συνόλου δαπάνης
Μέρισμα ΜΤΠΥ - Ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών παροχών και εισφορών
Συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος - Έννοια κυρίου βιοποριστικού επαγγέλματος
Ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού - Διόρθωση με «blanco»
ΙΙ. Επισκόπηση νομολογίας
Α. ΑποφΑσεις ΣυμβουλΙου της ΕπικρατεΙας
Ταμείο Αρωγής Μόνιμων Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ - Θέματα εκτός εξουσιοδότησης
ΔΕΗ - Εφαρμογή ειδικής περί παραγραφής διάταξης - Παράνομη παράλειψη συμμόρφωσης με αποφάσεις
Η αρχή της επιβολής ενός ασφαλιστικού φορέα - Υποχρεωτική ασφάλιση
Συμβατότητα ενδοστρεφούς δίκης με ΕΣΔΑ
Προνόμια υπέρ ασφαλισμένων στο ΙΚΑ γυναικών - Άρση αντισυνταγματικών διακρίσεων
Διαπίστωση υγειονομικής και ασφαλιστικής αναπηρίας - Αποκλειστική αρμοδιότητα των υγειονομικών επιτροπών
Υποχρεώσεις εργοδοτών - Καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων σε ειδικό έντυπο
Ανταποδοτικότητα εφάπαξ βοηθήματος - Αγγελιόσημο
Αντικείμενο αναιρετικής δίκης - Σύστημα υπολογισμού και αναδρομική επιβολή ασφαλιστικών εισφορών - Δυνατότητα ανταπόδειξης εκ μέρους του εργοδότη
Διαδοχική ασφάλιση - Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων για την απονομή γήρατος ή αναπηρίας
Αρχή της χρηστής διοίκησης - Αναζήτηση ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων
Τρόπος αύξησης συντάξεων ΝΑΤ - Σχηματισμός ασφαλιστικού κεφαλαίου - Γενικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης
Ανάκληση συνταξιοδοτικών αποφάσεων - Χρησιμοποίηση μέσων απατηλών και ψευδών δικαιολογητικών
Αναζήτηση ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων
Προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ως προϋπόθεση παραδεκτού
Β. Αποφασεις τακτικων διοικητικων δικαστηριων
Διαδοχική ασφάλιση
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
Νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο - Αποδοτέα δαπάνη
Προσφυγή - Αγωγή, που αφορά εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας
Λοιπές παροχές
Εφάπαξ βοήθημα
Διαδοχική ασφάλιση
Συντάξεις
Εισφορές
Περίθαλψη δημοσίου
Σύνταξη αναπηρίας
Οικονομική ενίσχυση σε άτομα ανασφάλιστα ή με αναπηρία
Δαπάνη νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια της αλλοδαπής
Απόδοση δαπάνης νοσηλείας σε μη συμβεβλημένα με τον ΟΠΑΔ θεραπευτήρια

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα
Προνόμια Δημοσίου - Κώδικας περί δικών Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα επιτοκίου για οφειλές Δημοσίου
Β. Παραγραφή
Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠΔΔ - Αναστολή έναρξης παραγραφής
Γ. Διοικητική Δικονομία
Τεκμήριο γνώσης - Έναρξη προθεσμίας
ΟΤΑ - Πράξεις παραχώρησης σε αυθαιρέτως κατέχοντες
Τελωνειακός Κώδικας - Δεσμευτική ισχύς αμετάκλητων ποινικών αποφάσεων
Δ. Ελεγκτικό Συνέδριο
Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών - Εφαρμογή της αρχής της ισότητας

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008