Τεύχος 7/2009, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Εκκλησία

Ιερές μονές - Εσωτερικοί κανονισμοί - Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας
Μετακίνηση μοναχών – Διαγραφή από μοναχολόγιο

Β. Παραγραφή

Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠΔΔ - Αναστολή έναρξης παραγραφής

Γ. Διοικητική Δικονομία

Αίτηση ερμηνείας ή διορθώσεως - Υπογραφή από δικηγόρο

Δ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από δικαστική απόφαση

Ε. Διοικητική εκτέλεση

Ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών - Πρόσωπα διοικούντα νομικά πρόσωπα - Χρόνος έναρξης ευθύνης - Αναδρομικότητα

ΣΤ. Εκλογικές διαφορές

Δημοτικές εκλογές - Έννοια άκυρου ψηφοδελτίου

Ζ. Υπάλληλοι

Ιατροί - Διορισμός σε δεύτερη θέση

Η. Φορολογική Νομοθεσία

Απαλλαγή από ΦΜΑ - Απόκτηση οικογενειακής στέγης

Θ. Συμμόρφωση με δικ. απόφαση

Συμβούλιο συμμόρφωσης - «Αποτελεσματική» προσφυγή

Ι. Παίγνια

Κοινοτικό δίκαιο - Απαγορευμένα παίγνια
Απαγορευμένα παίγνια - Περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία - Αρχή της αναλογικότητας
Απαγορευμένα παίγνια - Διοικητικές κυρώσεις ποινικής φύσης

Κ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Παραγραφή αξιώσεων συνταξιούχων κατά του Δημοσίου - Αρχή ισότητας
Έννοια συνευθυνόμενου - Επιστροφή ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου - Χρονικό σημείο έναρξης τοκοφορίας των αξιώσεων αυτών

Β. Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δημόσιες συμβάσεις - Προστασία επιχειρηματικού απορρήτου - Αποτελεσματική δικαστική προστασία

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008