ΣτΕ 33/2009 Τμ.Γ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2009, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι ιερές μονές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών. Για τις λοιπές, πέραν των προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις ο νομοθέτης μπορεί να καθορίσει γενικό ή ειδικούς κατά περίπτωση τρόπους δημοσίευσης με άλλο πρόσφορο μέσο που προσιδιάζει στο αντικείμενο και τον χαρακτήρα της θεσπιζόμενης ρύθμισης. Στην περίπτωση που η κανονιστική πράξη δεν έχει δημοσιευθεί νομοτύπως δεν εφαρμόζεται, διότι είναι ανυπόστατη. Όμως εάν η διοίκηση θεωρώντας ισχυρή την πράξη την εφάρμοσε, αυτή πρέπει να ακυρωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου, που επάγεται την έναντι όλων διαπίστωση του ανίσχυρου αυτής, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή της για το μέλλον. Για να αποκτήσουν οι κανονιστικές πράξεις νόμιμη υπόσταση πρέπει να δημοσιεύονται κατά πλήρες περιεχόμενο. Η τροποποίηση ή και η κατάργηση κανονιστικής διάταξης με τον τύπο της «διόρθωσης σφαλμάτων» χωρίς να συντρέχει περίπτωση διόρθωσης σφάλματος καθιστά την πράξη αυτή μη νόμιμη. Ο εσωτερικός κανονισμός ιεράς μονής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη διοίκηση αυτής αποτελεί διοικητική πράξη κανονιστικού περιεχομένου και για τη νόμιμη υπόστασή του απαιτείται δημοσίευση. Οι διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπουν ειδικό τρόπο δημοσιότητας του εσωτερικού κανονισμού ιεράς μονής με τη δημοσίευσή του στο εκδιδόμενο από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, επίσημο δελτίο με την ονομασία «Εκκλησία». Κανονιστικό χαρακτήρα έχει και η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με την οποία καταργείται ο εσωτερικός κανονισμός ιεράς μονής. Η καταργητική απόφαση θα πρέπει να δημοσιευθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της με την ίδια διαδικασία της κατάρτισης του εσωτερικού κανονισμού. Η αόριστη αναφορά στο δελτίο «Εκκλησία» σε συνοδική απόφαση με βάση την οποία «ανακαλείται» ο Εσωτερικός Κανονισμός της αιτούσας ιεράς μονής, χωρίς να αναφέρεται η χρονολογία της δεν συνιστά νόμιμο τρόπο δημοσίευσής της και επομένως η προσβαλλόμενη πράξη δεν απέκτησε νόμιμη υπόσταση και ως εκ τούτου, λόγω της πλημμελούς δημοσίευσης, δεν κινήθηκε η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.