ΕλΣυν 1174/2009 Τμ Ι

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2009, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στην έννοια του «συνευθυνόμενου», υπάγονται τα πρόσωπα που δεν είναι δημόσιοι υπόλογοι, ούτε μπορούν να χαρακτηρισθούν ως de facto υπόλογοι, δηλαδή στην πράξη ασκούντες έργο υπολόγου, αλλά αναμείχθηκαν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διαχειριστική διαδικασία και η ανάμειξή τους συνετέλεσε αποφασιστικά στη δημιουργία του ελλείμματος. Εφόσον οι «συνευθυνόμενοι» συνετέλεσαν στη δημιουργία του ελλείμματος, ευθύνονται, αλληλέγγυα με τον υπόλογο, για την αποκατάστασή του και καταλογίζονται όπως και αυτός με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Σε περίπτωση, όμως, που για το έλλειμμα δεν θεμελιώνεται και προσωπική ευθύνη του ίδιου του υπολόγου, γιατί από την παρέμβαση του «συνευθυνομένου» στη διαχειριστική διαδικασία μέχρι την εκταμίευση του χρήματος ακολούθησαν εκτελεστικές απλώς πράξεις, καταλογίζεται αυτοτελώς μόνο ο «συνευθυνόμενος», χωρίς να πλήττεται εξ αυτού του λόγου η νομιμότητα του καταλογισμού. Στην περίπτωση του «συνευθυνόμενου» επιβάλλεται να αποδεικνύεται ότι η εκταμίευση του συνόλου του καταλογισθέντος ποσού οφείλεται σε πράξεις του, χωρίς τις οποίες αυτή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Εάν από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου τα ανωτέρω δεν αποδεικνύονται, η πράξη με την οποία επιβάλλεται ο καταλογισμός είναι αόριστη και ως εκ τούτου αναιτιολόγητη και πρέπει να ακυρωθεί. Σε περίπτωση που εκταμιεύονται από ΔΟΥ χρηματικά ποσά για επιστροφή ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, δημιουργείται έλλειμμα στη διαχείρισή της μόνο όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται αχρεώστητα, χωρίς δηλαδή να έχουν πραγματοποιηθεί οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Τα εν λόγω ποσά καταλογίζονται, από τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή, με αιτιολογημένη απόφασή του σε βάρος και κάθε «συνευθυνόμενου», δηλαδή κάθε υπεύθυνου, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιστροφής του φόρου, υπαλλήλου, ο οποίος, συνετέλεσε αποφασιστικά στην έκδοση των πράξεων επιστροφής του φόρου και κατά συνέπεια και στη δημιουργία του ελλείμματος. Στους υπαλλήλους αυτούς περιλαμβάνεται και ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, για τα ποσά που αναφέρονται στις πράξεις επιστροφής και στα αντίστοιχα ΑΦΕΚ που έχει υπογράψει, καθόσον με την υπογραφή και έκδοση των ως άνω πράξεων συνετέλεσε καθοριστικά στην εκταμίευση των ποσών αυτών και άρα και στη δημιουργία του ελλείμματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.