Προσφυγή κατά Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων - Υπόμνημα(επιμ. Α. Κούνδουρος)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2009, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση σήματος κτάται μόνο με την καταχώρισή του (Ν 2239/1994 άρθρο 2). Για την καταχώριση σήματος κατατίθεται δήλωση στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου [Ανάπτυξης] (Ν 2239/1994 άρθρο 6). Για την παραδοχή της δήλωσης καταχώρισης σήματος αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (Ν 2239/1994 άρθρο 8 παρ. 1). Κατά της απόφασης της ΔΕΣ που δέχεται, εν όλω ή εν μέρει, τη δήλωση του σήματος, επιτρέπεται η άσκηση τριτανακοπής ενώπιόν της από οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον, έστω και μη χρηματικό, εφόσον δεν παρενέβη στη συζήτηση της δήλωσης του σήματος (Ν 2239/1994 άρθρο 10 παρ. 2). Η τριτανακοπή κατά αποφάσεων της ΔΕΣ ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται ή κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ στην αρμόδια υπηρεσία και καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο σημάτων εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, που αρχίζει από τη 16η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης στο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Ν 2239/1994 άρθρο 10 παρ. 3, 4). Προσφυγή από τον τριτανακόπτοντα ασκείται μόνο κατά της απόφασης της ΔΕΣ που εκδίδεται επί της τριτανακοπής (Ν 2239/1994 άρθρο 10 παρ. 5). Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της ΔΕΣ υποβάλλονται με δικόγραφο που κατατίθεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη δικάσιμο....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.