Κ. Νικολάου - Πατραγάς, Η πρωτοκαθεδρία του δικαίου εις το Ισλάμ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2009, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κυριάκος Θ. Νικολάου - Πατραγάς, Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών Εις το Ισλάμ το δίκαιον [1] διαδραματίζει καθοριστικόν ρόλον, αποτελούν το πρώτον κινούν διά την κατανόησιν τούτου. Διά τού δικαίου μόνον είνε δυνατή η γνώσις του Ισλάμ ως κοσμοθεωρίας, ούσης δεδομένης τής διττής φύσεως αυτού ως θρησκείας και πολιτείας, όντων τούτων στοιχείων αλληλενδέτων εν τώ Ισλάμ [2] . Τον ρόλον τον καταλαμβάνοντα εν τοίς φιλοσοφικοίς συστήμασι αι «ιδεολογίαι», τούτον εν τώ Ισλάμ ανιχνεύομεν εις τους τεθιμένους υπό τού Ακτίστου Λόγου τού Θεού κανόνας εν τή ιερονομική βίβλω τού Κορανίου και ακολούθως εν τή προφητική Σόννα [3] . Μέγα τού Κορανίου μέρος και δή και εκ τής δευτέρας, μεδινικής καλουμένης [4] , περιόδου εμπεριέχει διατάξεις δικαίου, ών την εφαρμογήν οφείλει να μετέλθη η τέ εκτελεστική και δικαστική εξουσία τής ισλαμικής πολιτείας. Αι δύο, μάλιστα, εξουσίαι δέν διακρίνονται αλλήλων, δοθέντος ότι το Ισλάμ αγνοεί την κατά τον Διαφωτισμόν εις την Εσπερίαν αναπτυχθείσαν διάκρισιν τών εξουσιών [5] . Αι διατάξεις αύται, οτέ μεν είνε λεπτομερείς, αναφερόμεναι διεξοδικώς εις το θέμα, λ.χ. διαπροσωπικαί σχέσεις [6] , εγκλήματα Χουντούντ [7] , οτέ δε αύται θέτουσιν απλώς τας κατευθηντηρίους αρχάς, εφ’ ών υποχρεούται να πορευθή ο «νομοθέτης», ή ο τού δικαίου εφαρμοστής [8] , λ.χ. σχέσεις μετά τών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.