ΣτΕ 2692/2009 Τμ. Α΄(παρατ. Ε. Καϋμενάκη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2009, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα αστυνομικά όργανα έχουν απλώς επικουρικές αρμοδιότητες στον τομέα του ελέγχου των οικοδομικών εργασιών και των οικοδομών, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην παροχή συνδρομής στα κατ’ εξοχήν αρμόδια πολεοδομικά όργανα. Αν δεν έχει υπάρξει καταγγελία πολίτη σε σχέση με συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες ή σχετική επισήμανση από την πολεοδομική υπηρεσία, η παράλειψη των αστυνομικών οργάνων να διακόψουν οικοδομικές εργασίες που διενεργούνται χωρίς οικοδομική άδεια και άρα και χωρίς ανάρτηση της πινακίδας με τον αριθμό αυτής, δεν συνιστά παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας και κατ’ επέκταση δεν στοιχειοθετεί ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των τρίτων, θιγομένων από τη διενέργεια των εργασιών αυτών. Η κρίση περί του αν τα ανελέγκτως και κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικά περιστατικά, γενικά και αφηρημένα λαμβανόμενα, επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η παράλειψη μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος ζημιογόνου αποτελέσματος, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηματίζεται με την χρησιμοποίηση των διδαγμάτων της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών στην αόριστη νομική έννοια του αιτιώδους συνδέσμου. Αντιθέτως, η περαιτέρω κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η παράλειψη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήμιου αποτελέσματος, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Τυχόν παραλείψεις των αρμόδιων πολεοδομικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια ελέγχων στο στάδιο της ανέγερσης ή μετά την αποπεράτωση οικοδομής, που αφορούν στη στατική επάρκεια του οικοδομήματος συνιστούν κατ’ αρχήν πρόσφορη αιτία για την πρόκληση του ζημιογόνου αποτελέσματος της κατάρρευσης από σεισμική δόνηση του μη ελεγχθέντος επαρκώς από στατικής απόψεως κτιρίου. Νόμιμη η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης ότι η πολεοδομική υπηρεσία δεν ήλεγξε την πληρότητα των στατικών μελετών που είχαν υποβληθεί και δεν διενήργησε έστω και μία αυτοψία κατά το στάδιο της ανέγερσης και αποπεράτωσης του επίμαχου κτηρίου, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετείται ευθύνη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης από παράνομη παράλειψη των οργάνων της. Η αξίωση αποζημίωσης από παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη τέτοιας ενέργειας οργάνων των ΝΠΔΔ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Στην περίπτωση δε που οι επιζήμιες συνέπειες δεν επέρχονται αμέσως μετά τη διάπραξη της παράνομης πράξης ή παράλειψης, η παραγραφή αρχίζει από τότε που η πράξη ή παράλειψη προκάλεσε τις επιζήμιες συνέπειες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.