ΤρΔΠρΠειρ 1366/2009 Τμ. 8ο

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2009, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτρέπεται μεν, κατ’ αρχήν, να επιδιωχθεί η αναγκαστική είσπραξη του οφειλόμενου από την ομόρρυθμη εταιρεία ποσού ασφαλιστικών εισφορών από τους ομόρρυθμους εταίρους, βάσει της ταμειακής βεβαίωσης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 920 του ΚΠολΔ, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση, προς τα πρόσωπα αυτά, της οικείας καταλογιστικής πράξης (επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης επ’ αυτών κ.λπ.), ούτε, περαιτέρω, η επ’ ονόματί τους ταμειακή βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού. Περαιτέρω, όμως, αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη σε βάρος τους οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς τα πρόσωπα αυτά ατομικής ειδοποίησης (κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του ΚΕΔΕ) για τη διενεργηθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση, η παράλειψη της οποίας καθιστά άκυρη τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως οι ομόρρυθμοι εταίροι αποκτούν την ιδιότητα του «οφειλέτη» κατά τον ΚΕΔΕ από και μόνο διά της κοινοποίησης προς αυτούς της ως άνω ατομικής ειδοποίησης, από την οποία πληροφορούνται την ύπαρξη του χρέους και τους δίνεται η δυνατότητα ν’ ασκήσουν την ανακοπή του άρθρου 217 ΚΔΔ. Αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης που διενεργείται στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρείας έχει μόνον η εταιρεία εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό στο κατοχυρωμένο δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, διότι τίθεται με μη αντικειμενικά κριτήρια κατά παράβαση του άρθρου 4 του Συντ. Αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη κατά των ανωτέρω προσώπων οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 ΚΕΔΕ. Η παρ. 3 του παραπάνω άρθρου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τρίτων προσώπων που ευθύνονται προσθέτως και αλληλεγγύως για χρέη άλλων προσώπων, καθόσον τυχόν εφαρμογή της θα απέληγε είτε στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, χωρίς προηγουμένως να τους έχει δοθεί η δυνατότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους ή να προβούν σε αρχικό στάδιο σε ρύθμισή του ή στην απώλεια σταδίου δικονομικής προστασίας τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.