ΜΔΠρΠειρ 1346/2009 Τμ. 8ο

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2009, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν δικαιούται να τροποποιήσει οποιοδήποτε δεδομένο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου, η οποία αποτελεί, ούτως ή άλλως, δεσμευτικό για το φορολογούμενο τίτλο. Η εξουσία του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής περιορίζεται σε διόρθωση τυπικών σφαλμάτων (όπως διόρθωση αθροίσεων, αποκατάσταση αναριθμητισμών κ.λπ.) ή σε μη λήψη υπόψη μειωτικού για το φορολογητέο εισόδημα ποσού, λόγω μη συνυποβολής των νόμιμων δικαιολογητικών, κατ’ άρθρο 66 παρ. 2 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ). Τυχόν ευρύτερη εξουσία του Προϊσταμένου της ΔΟΥ επί του σώματος της υποβληθείσας δήλωσης θα παραβίαζε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του φορολογούμενου (άρθρο 20 παρ. 2 Συντ.). Ενόψει τούτων και λαμβανομένου υπόψη ότι, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης και τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δρα κατά δέσμια αρμοδιότητα, αυτός διατηρεί ευρύτατες εξουσίες ελέγχου για τον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Κατά συνέπεια, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρχής δεν μπορεί, με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος, να προβεί αυτεπαγγέλτως σε αναμόρφωση των δεδομένων της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, αλλά, σε περίπτωση που θελήσει να αποστεί των δεδομένων αυτής, οφείλει να ακολουθήσει τη διαγραφόμενη από τις διατάξεις του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ) διαδικασία (έκδοση και κοινοποίηση στο φορολογούμενο φύλλου ελέγχου, κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης). Άλλως, το σχετικό σημείωμα θα είναι νομικώς πλημμελές, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσής του και ακυρωτέο κατ’ αυτεπάγγελτη εξέταση του Δικαστηρίου (κατ’ άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ΚΔΔ), καθόσον θα έχει εκδοθεί μετά από τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης του φορολογούμενου, μη προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις και παραβιάζουσα, τελικώς, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του υποχρέου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.