ΣτΕ Ολ 2636/2009*

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόρριψη αιτήσεως ΟΤΑ περί ακυρώσεως πράξεων περιβαλλοντικής αδειoδότησης του έργου «εκσυγχρονισμού-αναβάθμισης», ενόψει του άρθρου 28 Ν 3325/2005. Δεν αντίκειται στα άρθρα 24 παρ. 2, 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1, η διάταξη του άρθρου 28 Ν 3325/2005, η οποία κατ’ εξαίρεση, επιτρέπει την επέκταση αδείας εγκατάστασης όταν με αυτήν επιδιώκεται εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση και πρόκειται για υφιστάμενες και ιδιαιτέρως σημαντικές για την εθνική οικονομία παραγωγικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ακόμη και αν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος δεν αναμένεται να προκληθεί καθόλου πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον (αντίθ. μειοψ.). Έννοια του «εκσυγχρονισμού». Βελτίωση των συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος όπου αυτό έχει υποβαθμισθεί ενόψει του άρθρου 28 Ν 3325/2005 (αντίθ. μειοψ). Εφόσον για την επίδικη περιοχή προβλέπονται από το ΓΠΣ Ελευσίνος χρήσεις οχλούσης βιομηχανίας-βιοτεχνίας (ΒIΠΕ), οι προσβαλλόμενες εγκριτικές πράξεις δεν αντίκεινται στις κατευθύνσεις που προβλέπονται στον Ν 1515/1985 (αντίθ. μειοψ.). Η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 Ν 3325/2005 δεν καταλαμβάνει γήπεδα, τα οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμα με βάση τις γενικές διατάξεις, έχουν δε ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. Αποστάσεις ασφαλείας. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 3329/89 αφορούν και δεσμεύουν μόνον τα εργοστάσια και τις αποθήκες εκρηκτικών, με την έννοια ότι, αποκλειστικώς αυτά, οφείλουν να τηρούν τις εν λόγω αποστάσεις από συγκεκριμένα έργα, περιοχές ή δραστηριότητες («δέκτες») και δεν δεσμεύουν τους εν λόγω «δέκτες», ούτε στην περίπτωση που έχει προγενεστέρως επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία στην δεδομένη θέση των επιχειρήσεων εκρηκτικών. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 δεν συρρέουν με εκείνες της ΚΥΑ 3329/89 αλλά συνιστούν το μόνο ερχόμενο εις εφαρμογή νομοθετικό καθεστώς ασφαλείας όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες (διυλιστήριο) πλησίον εργοστασίου εκρηκτικών (μειοψ.). Συναρμόδιοι Υπουργοί προς υπογραφή της απόφασης περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. ΜΠΕ έργου εκσυγχρονισμού διυλιστηρίου. Νομίμως υπογράφεται από μελετητή «Γεωλόγο - Περιβαλλοντολόγο», δεδομένου ότι το πτυχίο του περιλαμβάνει την κατηγορία μελετών 27 (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΔ 256/1998), οπότε αρκεί ότι το πτυχίο αυτό είναι Α΄ Τάξεως, δεν έχει δε σημασία το προϋπολογιζόμενο υψηλό κόστος. Δεν απαιτείται ΠΠΕΑ (και) όταν η περιοχή επεμβάσεως δεν συνιστά μεν θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ), πλην όμως εις αυτήν προβλέπονται σαφώς και ειδικώς χρήσεις γης οχλούσης βιομηχανίας - βιοτεχνίας (αντίθ. μειοψ.). Μονάδα βοηθητική (ατμοστρόβιλος) που συνάπτεται οργανικώς με έργο εκσυγχρονισμού (αποτελεί συστατικό του) δεν αποτελεί νέο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, χρήζον ειδικής περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως. Δημοσιοποίηση ΜΠΕ (Ν 3010/2002, 75308/5512/26.10.90 ΚΥΑ, άρθρο 41, ουσιώδης τύπος). Δεν απαιτείται η εκ νέου δημοσιοποίηση, όταν η άπαξ υποβληθείσα προς έγκριση ΜΠΕ υφίσταται εν συνεχεία επουσιώδεις τροποποιήσεις που ανάγονται σε σημειακές βελτιώσεις και λεπτομερειακά επί μέρους θέματα, μη επηρεάζοντα τις βασικές παραδοχές της μελέτης (μειοψ.). Επί εκσυγχρονισμού υφισταμένων εγκαταστάσεων, ο οποίος αναγκαίως συναρτάται χωροταξικώς με τις τελευταίες, δεν απαιτείται εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Έννοια του «νέου έργου» (μειοψ.). Δασικές εκτάσεις. Δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεις οι οποίες, έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11.6.1975 με βάση νόμιμες διοικητικές πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 Ν 998/79 δεν αντίκειται στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.