ΙI. Νομολογία(επιμ. Α. Παπαθωμάς)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση ακυρώσεως. Απαραδέκτως προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως μη δημοσιευθείσα κανονιστική πράξη επειδή είναι ανυπόστατη, ΣτΕ 1102/2009 ΕφημΔΔ 3/2009,328 (παρατ. Α. Καϊδατζή). Αίτηση αναιρέσεως. Αν ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης, με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ η διαφορά δεν έχει αντικείμενο περιοδική παροχή και απαιτείται η θετική γνώμη του ΝΣΚ, ΣτΕ Ολ 53/2008 ΤοΣ 2/2009,353 (περίλ.) = ΘΠΔΔ 2008,592 (παρατ. Χ. Διβάνη). Αλλοδαποί. Χορήγηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Ο περιορισμός σε Έλληνες και κοινοτικούς υπηκόους, κατ’ αποκλεισμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις, ΣτΕ 1380/2008 ΝοΒ 3/2009,680. Δημόσια έργα. Ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται τόκων υπερημερίας από χρόνο προγενέστερο της παρελεύσεως διμήνου από την υποβολή της πιστοποιήσεως έστω και αν η υποβολή αυτής καθυστέρησε λόγω καθυστερήσεως συντάξεως και εγκρίσεως συγκριτικού πίνακα, ΣτΕ Ολ 1302/2009 ΕΔΔΔ 2009,383 = ΘΠΔΔ 2009,990. Δημόσια έργα. Η ανασύνταξη από τη Διευθύνουσα υπηρεσία υποβληθέντος από τον ανάδοχο λογαριασμού και η εντολή προς επανυποβολή του αποτελεί εκτελεστή πράξη της υπηρεσίας, βλαπτική των εννόμων συμφερόντων του αναδόχου, η οποία υπόκειται στα προβλεπόμενα από το Ν 1418/1984 ενδικοφανή μέσα, ΣτΕ 2981/2007 ΔιΔικ 2/2009,540. Δημόσιες συμβάσεις. Η παράλειψη κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β΄...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.