ΣτΕ 60/2010 Τμ. Β΄ επταμ.(παρατ. Π. Πανταζόπουλος)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

«Πρώτη συζήτηση της υπόθεσης» είναι και εκείνη κατόπιν της οποίας το Δικαστήριο αποφαίνεται, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου της κρινόμενης αιτήσεως, ότι συμπροσβάλλονται με αυτήν ορισμένες πράξεις, έστω και αν, στη συνέχεια, η συζήτηση αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη. Το κατά το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν 1828/1989 ενιαίο τέλος για την παροχή από τους δήμους ή τις κοινότητες υπηρεσιών φωτισμού, καθαριότητας των οδών και κοινόχρηστων εν γένει χώρων, περισυλλογής απορριμμάτων κ.λπ., καθώς και για την παροχή κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης στους πολίτες δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ωφελούν προεχόντως τους εγκατεστημένους στην περιοχή του οικείου ΟΤΑ που βαρύνονται με την καταβολή του, το τέλος αυτό έχει πράγματι ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά φόρο, με συνέπεια να μην το αφορά η διάταξη του άρθρου 78 παρ. 4 του Συντ. (αντίθ. μειοψ.). Ενόψει του ανταποδοτικού χαρακτήρα του ως άνω τέλους, η απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό, κατά κατηγορίες υπόχρεων, συντελεστών του τέλους αυτού ελέγχεται από της απόψεως της υπάρξεως μιας, κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως μεταξύ εσόδων και εξόδων των σχετικών δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. Για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου απαιτείται όπως η ορίζουσα τους συντελεστές κανονιστική απόφαση του οικείου συμβουλίου να αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της είτε με αναφορά στα στοιχεία που τη συνοδεύουν, με την παράθεση, ενόψει επίκαιρων διαπιστώσεων και ακριβών στοιχείων, των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τον χρόνο, στον οποίον αφορά η απόφαση αυτή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.