ΣτΕ ΕΑ 386/2009

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η προσφορά των αιτουσών κρίθηκε αποκλειστέα για λόγους αναφερομένους στην πληρότητα της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής, κυρίως δε και για τον λόγο ότι στην υπεύθυνη δήλωση, την οποίαν είχαν υποβάλει οι εταιρείες δεν αναγραφόταν το ύψος της υποβαλλομένης εγγυητικής επιστολής. Το ποσό της εγγύησης δεν αναγραφόταν πράγματι ειδικώς στο έγγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Ανεξαρτήτως, όμως, εάν συντρέχει ή όχι πλημμέλεια της συμμετοχής των αιτουσών εκ του λόγου τούτου, δοθέντος ότι, πάντως, το ποσό της εγγύησης προκύπτει επαρκώς από αυτό τούτο το έγγραφο της εγγυήσεως, εν πάση περιπτώσει η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή είναι ατελής. Υπό το εκτεθέν περιεχόμενο της, πιθανολογείται σοβαρώς, ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή δεν είχε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 3 περ. στ΄ του ΠΔ 118/2007 περιεχόμενο, αφού δεν ανεφέροντο σε αυτή η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση των υπέρ ών η εγγύηση, αλλά αναφερόταν αυτή στην κοινοπραξία μεταξύ τριών εταιρειών με διαφόρους, όμως, από τις δηλούμενες από τις αιτούσες επωνυμίες. Εν όψει αυτού πιθανολογείται περαιτέρω σοβαρώς, ότι νομίμως αποκλείσθηκαν οι αιτούσες για τον λόγο αυτό από τον διαγωνισμό, αν και με κάπως διαφορετική αιτιολογία, και δη κατ’ ενάσκηση νομίμου αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής, η οποία έχει την εξουσία να ελέγχει κάθε ζήτημα σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την συμμετοχή των διαγωνιζομένων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.