ΔΕΚ υπόθ. C-311/06, απόφ. της 29.1.2009 Consiglio Nazionale degli Ingegneri κατά Ministero della Giustizia, Marco Cavallera(παρατ. Ε. Ταραρά)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο κάτοχος τίτλου, χορηγηθέντος από αρχή άλλου κράτους μέλους, ο οποίος δεν πιστοποιεί εκπαίδευση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος του κράτους-μέλους αυτού και του οποίου η χορήγηση δεν στηρίζεται σε εξετάσεις ούτε σε επαγγελματική πείρα αποκτηθείσα εντός του κράτους-μέλους αυτού, δεν μπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, για να αποκτήσει πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος-μέλος υποδοχής. Διατάξεις: Οδηγία 89/48 ΕΟΚ, άρθρο 1 ιταλικού ΝΔ 115/1992, 1-3 ισπανικού ΒΔ 1986/1987 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ 1989, L 19, σ. 16). 2. Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Εθνικό Συμβούλιο Μηχανικών) και του Ministero della Giustizia (Υπουργείου Δικαιοσύνης), με αντικείμενο την εκ μέρους του υπουργείου αναγνώριση του ισπανικού τίτλου του μηχανικού που απέκτησε ο Ιταλός υπήκοος M. Cavallera κατόπιν αναγνωρίσεως της ισοτιμίας ιταλικού τίτλου σπουδών, ενόψει της εγγραφής του ενδιαφερομένου στον κατάλογο των μηχανικών στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.