Τεύχος 7/2010, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 142
Άρθρα: 3107

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Προσωπική κράτηση για χρέη προς το δημόσιο
Επιλογή σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης - Υποχρέωση αιτιολογίας
Νομοθετική εξουσιοδότηση - Θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Εγκυρότητα μετοχών - Δικαίωμα παλαιών μετόχων πλήρους αποζημίωσης

Β. Υγεία

Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) - Ειδικά κτίρια περίθαλψης

Γ. Προμήθειες

Υποβολή προσφοράς - Ημερομηνία υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης

Δ. Αίτηση Ακυρώσεως

Νομική φύση γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ

Ε. Διοικητική Πράξη

Παραχώρηση κοινόχρηστου πράγματος - Εκτελεστότητα πράξεων
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής πράξεων - Αρμοδιότητα ανάκλησης

ΣΤ. Διοικητική Δικονομία

Λαθρεμπορία - Επέκταση υποκειμενικών ορίων δεδικασμένου - Δικαστική προστασία

Ζ. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Αναιρετικός έλεγχος ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης - Αρχή αναλογικότητας

Η. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Λόγοι αναστολής - Ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου
Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού - Αίτηση ανάκλησης απόφασης - Νέα στοιχεία

Θ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Άσκηση εκπρόθεσμης ανακοπής - Έλλειψη πλήρους γνώσης καταλογιστικής απόφασης και ταμειακής βεβαίωσης

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σύναψη δημόσιας σύμβασης σε δύο στάδια με μία προκήρυξη

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008