ΔΕφΑθ 18/2010 (ως συμβούλιο)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2010, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 205 παρ. 5 ΚΔΔ, ως νέα στοιχεία δυνάμενα να δικαιολογήσουν την επάνοδο του Δικαστηρίου μετά από άσκηση αίτησης ανακλήσεως απόφασης επί αιτήσεως αναστολής νοούνται εκείνα, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπ’ όψη του κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής. Περαιτέρω, προκειμένου τα προσκομιζόμενα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην ανάκληση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής πρέπει αυτά να ανατρέπουν τα δεδομένα, επί των οποίων στηρίχθηκε το Δικαστήριο, προκειμένου να εκδώσει την απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα αίτηση αναστολής. Εν προκειμένω, από τα προσκομισθέντα από την αιτούσα εταιρεία νέα στοιχεία κατά την ως άνω έννοια, δηλαδή μεταξύ άλλων σχέδιο ισολογισμού εταιρικής χρήσης, καταγγελίες σύμβασης εργασίας εργαζομένων της κ.λπ., προκύπτει ότι η άμεση καταβολή του ποσού του επιβληθέντος εις βάρος της προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, θα μπορούσε να προκαλέσει στην αιτούσα δυσχερώς επανορθώσιμη υλική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να ανασταλεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσης προσφυγής, η άμεση εκτέλεση της καταβολής μέρους του καταλογισθέντος προστίμου. Περαιτέρω, από τη στάθμιση της επικαλούμενης βλάβης της αιτούσας και του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην προστασία και προαγωγή του ελεύθερου υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η παράβαση που αποδίδεται στην αιτούσα με την προσβαλλόμενη πράξη έχει άμεση σχέση με προστατευόμενα έννομα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και των ανταγωνιστριών της εταιρειών, συνάγεται ότι δεν συντρέχει εξαιρετικός λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, κατά το κεφάλαιο που αφορά στην απειλή της επιβολής χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της αιτούσας στην υποχρέωσή της να λάβει τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.