Τεύχος 8-9/2010, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Πρατήρια υγρών καυσίμων - Οικονομική ελευθερία
Αερολιμένες - Νομοθετική εξουσιοδότηση - Επίγεια εξυπηρέτηση μικρών αεροδρομίων
Πολιτικά κόμματα - Κρατική οικονομική ενίσχυση
Καταχρηστικοί ΓΟΣ - Οικονομική ελευθερία προμηθευτών

Β. Διοικητική Δικονομία

Επέκταση υποκειμενικών ορίων δεδικασμένου - Λαθρεμπορικές παραβάσεις
Έφεση - Αυτεπάγγελτος έλεγχος συνταγματικότητας - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
Αρμοδιότητα τδδ επί κοινοτικών ενισχύσεων
Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας - Αντικείμενο διόρθωσης

Γ. Αλλοδαποί

Έκδοση αλλοδαπών
Υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα - Αίτημα παροχής ασύλου

Δ. Αίτηση Ακυρώσεως

Ακύρωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Υποχρεώσεις της διοίκησης
Παραβάσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας - Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ε. Πειθαρχικό Δίκαιο

Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε ιατρό

ΣΤ. Διοικητική Εκτέλεση

Επενδύσεις Ν 1892/1990 - Αίτηση ακυρώσεως - Παράλληλη προσφυγή ΚΕΔΕ
Έφεση στο ΕλΣυν και αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Ζ. Εκλογικές Διαφορές

Διαδικασία επίλυσης εκλογικών διαφορών ΟΤΑ

Η. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νόμιμη υπόσταση αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων

Θ. Εκπαίδευση

Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων - Συνταγματική προστασία
Γραπτός διαγωνισμός πρόσληψης εκπαιδευτικών - Τρόπος βαθμολόγησης

Ι. Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Απομάκρυνση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων

ΙΑ. Κοινωνική Ασφάλιση

Λήψη σύνταξης θανόντος συνταξιούχου
Πρόωρη σύνταξη γήρατος - Εξαιρετικές ρυθμίσεις

ΙΒ. Φορολογική Νομοθεσία

«Εντολή» δέσμευσης χορήγησης ΑΦΕ

ΙΓ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Καταλογισμός με πράξη Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής αιρετών οργάνων ΟΤΑ - Συνταγματικότητα διατάξεων

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ηλικίας - Καταγγελία σύμβασης εργασίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008