ΣτΕ Ολ 671/2010(παρατ. Α. Κούνδουρος)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2010, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επέκταση των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου κατά το μέρος που αφορά στην έκταση του δεδικασμένου που δημιουργείται από τελεσίδικη ή ανέκκλητη απόφαση σε δίκη του φυσικού προσώπου που ενεργεί ως νομικός εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο οποίο αποδόθηκε λαθρεμπορική παράβαση ως και στο νομικό πρόσωπο από το οποίο σύμφωνα με το νόμο μπορεί να αξιωθεί η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. Είναι τόσο στενός ο σύνδεσμος από πλευράς ουσιαστικού δικαίου μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου που κηρύχθηκε υπαίτιος λαθρεμπορικής παραβάσεως και του νομικού προσώπου, ώστε να κρίνεται εύλογη η ανωτέρω δικονομική μεταχείρισή τους, από πλευράς έκτασης του δεδικασμένου. Το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα παρέμβασης στη δίκη επί της προσφυγής του νόμιμου εκπροσώπου του και σε κάθε περίπτωση, έχει δικαίωμα ιδίας προσφυγής, με την οποία μπορεί να αμφισβητήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 108-110 του Τ.Κ. καθ΄ όσον αφορά στην αστική ευθύνη του, από την οποία μπορεί να απαλλαγεί εάν, κριθεί ότι δεν ηδύνατο να έχει γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης λαθρεμπορίας, όπως, επί παραδείγματι, στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος ενήργησε εκτός των ορίων της εξουσίας του για δικό του όφελος. Μπορεί, επίσης, να αμφισβητήσει την αστική του ευθύνη, από την πλευρά του ύψους των πολλαπλών τελών, για τα οποία κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνος, ως και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο το νομικό πρόσωπο μπορεί να προσβάλει την καταλογιστική πράξη στο σύνολό της, δηλαδή και κατά το μέρος που αφορά στην ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.