ΣτΕ 425/2010 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2010, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι μονομερείς εκτελεστές πράξεις της διοίκησης που συνιστούν νόμιμο τίτλο και κατά των οποίων δεν προβλέπεται κατά νόμο η άσκηση προσφυγής, δεν υπόκεινται πλέον στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά ένδικο βοήθημα ικανό να παράσχει ισοδύναμη προς την αίτηση ακυρώσεως δικαστική προστασία και συνεπώς παράλληλη έναντι εκείνης προσφυγή. Επειδή δεν προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα ανάκλησης της εγκριτικής περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 1892/1990 απόφασης, όπως αντίθετα ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 5 του ίδιου νόμου σε περίπτωση παράβασης των όρων της απόφασης υπαγωγής, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της αιτούσας στις διατάξεις του Ν 1892/1990, έχει την έννοια ότι διαπιστώνει την αυτοδικαίως, υποχρεωτικώς εκ του ιδίου του νόμου, επελθούσα ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, λόγω συνδρομής μιας εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 18 παρ. 1 του νόμου. Θεσπίζονται λιγότερες περιπτώσεις αυτοδίκαιης ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης και επιχορήγησης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιδοτηθείσης επιχείρησης εντός δεκαετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης απ’ ότι στο άρθρο 18 του Ν 1892/1990. Μεταξύ δε αυτών που παρελείφθησαν είναι και η περίπτωση της αναγκαστικής μεταβίβασης παγίων περιουσιακών στοιχείων που είχαν περιληφθεί στην επένδυση. Η μη αναφορά στην εγκριτική απόφαση της περίπτωσης αυτής δεν έχει την έννοια της μη εφαρμογής της στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται απευθείας από τον νόμο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.