ΣτΕ 781/2010 Τμ. Β΄(παρατ. Ε. Καϋμενάκη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ούτως ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή διατύπωση της διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεδομένου ότι, βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών σε μελλοντική ημερομηνία, δεν αναφέρεται σε γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα. Η ερμηνεία αυτή συνάδει με το σκοπό της σχετικής ρύθμισης, που συνίσταται στην ανάγκη διευκόλυνσης τόσο της συμμετοχής των διαγωνιζομένων με την αποφυγή της υποχρεώσεως συλλογής ήδη από το χρονικό σημείο της υποβολής της προσφοράς των αντιστοίχων με τις δηλούμενες στην υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ιδιότητες δικαιολογητικών, όσο και της μη ενασχόλησης της αναθέτουσας αρχής με τα ως άνω δικαιολογητικά σε επίπεδο παραδεκτού της συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Η ως άνω ερμηνεία δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, ούτε συνεπάγεται καθεστώς δυσμενών διακρίσεων σε βάρος όσων αλλοδαπών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων εδρευουσών εκτός του τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση της απ’ ευθείας κατάθεσης της προσφοράς στην αναθέτουσα αρχή αποστέλλοντάς την προς την αρχή με συστημένη επιστολή, πρέπει να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία. Τέλος, η απαιτουμένη από τη διακήρυξη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής είναι εύλογη και δεν εμποδίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή την ελεύθερη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δεδομένου ότι συνιστά για το δημόσιο μία εξασφαλιστική των συμφερόντων του διαδικασία, η οποία δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια των διαγωνισμών προμηθειών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.