Ι. Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο Ν 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ Α’ 173/30.9.2010)(επιμ. Π. Δημητριάδης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προ ολίγων ημερών ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Με τον νόμο αυτόν ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι τροποποιήσεις που επέφερε στην Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ η Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007. Ο νόμος αυτός εξάλλου κατήργησε τους προϊσχύσαντες νόμους 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄ 178) και 2854/2000 (ΦΕΚ Α΄ 243), επί των οποίων είχε διαμορφωθεί πλούσια νομολογία τα τελευταία χρόνια από τα δικαστήρια και ιδίως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τον νόμο αυτόν επήλθε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο που διέπει τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουμε τα εξής: α) Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος και προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με το άρθρο 3 του νόμου ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια ως έχοντα αποκλειστικά τη δικαιοδοσία για να κρίνουν τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου νόμου ανεξάρτητα αν η υπό εξέταση διαδικασία αφορά τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού ή διοικητικού δικαίου. Ειδικότερα αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.