ΣτΕ 22/2010 (Τριμ. Συμβ.)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2010, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρνηση νοσοκομείου να πληρώσει στην αιτούσα το επιδικασθέν ποσό αποζημίωσης με την αιτιολογία ότι έχει ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης που την δικαιώνει και γιατί η αιτούσα δεν κοινοποίησε απόγραφο. Με το υπ΄αριθμ. 88/2008 πρακτικό του παρόντος Συμβουλίου, έγινε δεκτό ότι η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 54 του ΠΔ 18/1989, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση, καθώς και ότι δεν τίθεται εν προκειμένω ζήτημα κοινοποιήσεως απογράφου της αποφάσεως προς την οποία καλείται να συμμορφωθεί το καθ΄ού νοσοκομείο, εφόσον η απόφαση αυτή είναι αναγνωριστική. Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε με το ως άνω Πρακτικό ότι, λόγω της παρόδου πλέον του ενός και ημίσεως έτους από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1917/2007 αποφάσεως του ΔΕφΑθ, η άρνηση καταβολής στην αιτούσα του ποσού, το οποίο αναγνωρίσθηκε ότι οφείλει να καταβάλει σε αυτήν, το καθ’ ού η αίτηση Νοσοκομείο, συνιστά περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμορφώσεως με την πιο πάνω απόφαση και για το λόγο αυτό κλήθηκε το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του Ν 3068/2002 και 3 παρ. 2 του ΠΔ 61/2004, να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.