Τεύχος 10-11/2011, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Βιώνοντας τη Δημοσιονομική «Καταιγίδα»

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

• Ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσεως (ΦΔΧ) - Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών
• Βυτιοφόρα δημόσιας χρήσης - Απαγόρευση μετατροπής αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ κοινών μεταφορών σε άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης
Φαρμακεία - Πληθυσμιακά κριτήρια - Περιορισμοί επαγγελματικής ελευθερίας
Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου - Υποκρυπτόμενη σύμβαση αορίστου χρόνου - Μονιμοποίηση

Β. Επαγγέλματα

Ασκούμενοι δικηγόροι - Σιωπηρή απόρριψη αιτήματος χορήγησης πιστοποιητικού άσκησης

Γ. Διοικητική Δικονομία

Αντίκλητος - Επίδοση με θυροκόλληση - Μη ανεύρεση αντικλήτου στον χώρο εργασίας
Νόμιμοι τίτλοι - Ανακοπή - Επιτροπή Κρίσεων Αυθαιρέτων

Δ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Ακυρωτική αρμοδιότητα - Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας συγκροτήματος κινηματογράφων

Ε. Κοινωνική Ασφάλιση

Έμμισθοι δικηγόροι - Αυξημένες εισφορές - Ακυρωτική διαφορά - Εκτελεστός χαρακτήρας

ΣΤ. ΑΣΕΠ - Υπάλληλοι

Σύσταση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις ΠΔ 164/2004

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Μη νόμιμη ασφάλιση προσωπικού ΝΠΔΔ σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία - Αποδεικτικά μέσα
Επιχειρησιακά Προγράμματα - Επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων κοινοτικών και εθνικών πόρων
Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών ΝΠΙΔ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συνήγορος του Πολίτη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Λογαριασμοί ΔΕΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

FORUM

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008