Ν. Μαυρίκας, Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, υπό την ισχύ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) - (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)*

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2011, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περίληψη: Μετά την ισχύ του Ν 3852/2010 ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ασκείται από τη νεοσύστατη «Αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ», της οποίας προΐσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Εγγύηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ως άνω υπηρεσίας είναι, μεταξύ άλλων, η απευθείας υπαγωγή της στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και η σύσταση ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους της. Στο παρόν αναφέρονται, επίσης, οι πράξεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων που υπόκεινται στον έλεγχο. Επισημαίνονται, ακόμη, βασικές καινοτομίες του Ν 3852/2010, όπως η προηγούμενη άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ως προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και η αρμοδιότητα έκδοσης πράξης αναστολής εκτέλεσης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μετά από άσκηση της ως άνω προσφυγής. Τέλος, παρουσιάζεται η διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τον Ελεγκτή Νομιμότητας στα αιρετά όργανα των δήμων και των περιφερειών.(Πρόγραμμα «Καλλικράτης») Νικόλαος Θ. Μαυρίκας Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Περίληψη: Μετά την ισχύ του Ν 3852/2010 ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ασκείται από τη νεοσύστατη «Αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ», της οποίας προΐσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Εγγύηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ως άνω υπηρεσίας είναι, μεταξύ άλλων, η απευθείας υπαγωγή της στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.