Τροποποιήσεις των Ν 2717/1999 (ΦΕΚ Α΄ 97), ΠΔ 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189), ΝΔ 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90), Ν 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

• Με το άρθρο 47 παρ. 5 του Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» τροποποιήθηκε το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 2717/1999 (ΚΔΔ - ΦΕΚ Α΄ 97). Συγκεκριμένα, στην παρ. 5 του άρθρου 47 ορίζεται: «5. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: «Αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υποχρέου, ανεξαρτήτως αν αυτά αφορούν διαφορετικά φορολογικά αντικείμενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρμόδιο για κάποια από αυτές, καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.» β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις». • Με το άρθρο 14 του Ν 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49/10.3.2011) «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» προστέθηκε άρθρο 19Α μετά το άρθρο 19 του ΠΔ 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189) ως εξής: «Άρθρο 19Α - 1. Κατά των αποφάσεων του Τμήματος, που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.