ΕλΣυν Πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./26.1.2011 (Θέμα Α΄)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2011, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον ενεργούμενο προληπτικό έλεγχο των δαπανών υποχρεούται, όπως και επί προσωρινής διαταγής, σε θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που εκδίδεται από τη Διοίκηση σε συμμόρφωση: α) εκτελεστού τίτλου από τους αναφερόμενους στο άρθρο 904 παρ. 2 περ. γ΄ - ζ΄ του ΚΠολΔ και β) διαταγής πληρωμής, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 633 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ (μειοψ.).Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν Εισηγητής: Α. Κατσαρόλης, Σύμβουλος ΕλΣυν Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Δ. Λασκαράτος Διατάξεις: άρθρα 904 [παρ. 2 περ. γ΄ - ζ΄], 633 [παρ. 1, 2] ΚΠολΔ Α΄. Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίσθηκε από τον Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο εισηγητής, φέρει προς συζήτηση το από 15.10.2010 (αρ. πρωτ.: 2/54254/0026) έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών για να γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια επί του θέματος που περιλαμβάνεται σ’ αυτό, αν δηλαδή ισχύουν και για τους λοιπούς εκτελεστούς τίτλους του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ - ζ΄ του ΚΠολΔ όσα έγιναν δεκτά με τα Πρακτικά της 9ης/19.5.2010 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με την υποχρέωση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον ασκούμενο απ’ αυτόν προληπτικό έλεγχο να προβαίνει σε θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που εκδίδεται από τη Διοίκηση σε συμμόρφωση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.