ΣτΕ Ολ 414/2011

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2011, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στην δίκη παραδεκτώς, παρεμβαίνει, προς απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, χωρίς να καταθέσει δικόγραφο, ο Υπουργός Πολιτισμού, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται η καθ’ ης στρέφεται η κρινόμενη αίτηση ΑΕ. Η εκδίκαση των διαφορών που ανακύπτουν από σύμβαση υπάγεται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αν η σύμβαση είναι διοικητική. Αν όμως πρόκειται περί συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου, δικαιοδοσία για την επίλυση της διαφοράς έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Δημιουργούν διοικητική ακυρωτική διαφορά και υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας μονομερείς πράξεις διοικητικών αρχών, οι οποίες εντάσσονται σε διαδικασία που αποβλέπει σε σύναψη διοικητικής συμβάσεως ή και συμβάσεως, η οποία δεν θεωρείται, κατά τα ανωτέρω, διοικητική, υπό την προϋπόθεση, ότι οι μονομερείς αυτές πράξεις εκδίδονται κατ’ ενάσκηση δημοσίας εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό, προσβάλλονται δε από τρίτους και όχι από εκείνους που έλαβαν μέρος στην διαδικασία που αποβλέπει στην σύναψη της συμβάσεως. Ως μονομερείς πράξεις, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση δημοσίας εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό, και, επομένως, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, θεωρούνται πράξεις, με τις οποίες παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα επί κοινοχρήστων πραγμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με τις οποίες παραχωρείται η συνολική διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εκείνες, με τις οποίες καθορίζεται χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση τέτοιου δικαιώματος. Σε περίπτωση που η διαχείριση κοινοχρήστων πραγμάτων έχει περιέλθει σε νομικό πρόσωπο, το οποίο συνεστήθη με νόμο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπαγόμενο στον έλεγχο του Δημοσίου, το νομικό αυτό πρόσωπο, κατά την παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί των κοινοχρήστων αυτών πραγμάτων, ασκεί δημόσια εξουσία και αποτελεί, κατά τούτο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με συνέπεια οι σχετικές με την παραχώρηση εκδιδόμενες από το νομικό αυτό πρόσωπο πράξεις να συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Το επίδικο κτίριο ανηγέρθη όχι για να καλύψει το ίδιο αμέσως αθλητικές ανάγκες, αλλά ως εγκατάσταση συμπληρωματική και υποστηρικτική των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ με χρήσεις μη αθλητικές. Η ανωτέρω σύμβαση δεν αφορά κοινόχρηστο πράγμα, αλλά κτίριο ανήκον στην περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ανεγερθέν μάλιστα για την εξυπηρέτηση μη αθλητικών χρήσεων. Επομένως, εφόσον η σύμβαση αυτή δεν αφορά κοινόχρηστο πράγμα και έχει συναφθεί, με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για την, κατά τον βέλτιστο τρόπο, αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της συσταθείσας με τον νόμο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εταιρείας και αποβλέπει στην εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας επίτευξη κέρδους προς πραγματοποίηση των σκοπών που αυτή επιδιώκει, και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου της κρινομένης αίτησης, ότι η αίτηση αυτή στρέφεται κατά των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, οι οποίες προηγήθηκαν της ρητώς προσβαλλομένης με την εν λόγω αίτηση συμβάσεως και με τις οποίες αποφασίσθηκε η σύναψή της, οι πράξεις αυτές εντάσσονται στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, διότι με αυτές δεν ασκείται δημόσια εξουσία, ούτε επιδιώκεται δημόσιος σκοπός. Η διαφορά αποτελεί διαφορά ιδιωτικού δικαίου η οποία άγεται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.