Τεύχος 7/2011, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 142
Άρθρα: 3107

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Επαγγελματικά σωματεία ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων και βυτιοφόρων δημόσιας χρήσης - Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών - Κατάργηση δίκης
Αδελφοί από διαφορετικούς γονείς - Επίδομα πολυτεκνικό - Αρχή της ισότητας

Β. Εκπαίδευση

Εξωτερικά πτυχία - Αναγνώριση τίτλων σπουδών

Γ. Διοικητική Δικονομία

Επίδοση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ - Τρόπος επίδοσης
Συνταγματική η διαφοροποίηση επιτοκίου υπέρ του Δημοσίου
Έκπτωση ηγουμένου - Επιτίμιο ακοινωνησίας - Έννομο συμφέρον
Αίτηση άρθρου 34Α παρ. 2 ΠΔ 18/1989 - Δικονομικές προϋποθέσεις άσκησης
Αίτηση αναιρέσεως - Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Έκταση δεδικασμένου

Δ. Φορολογική Νομοθεσία

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου - Αληθές τίμημα

Ε. Υπάλληλοι

Πρόωρη λήξη θητείας διοικητή νοσοκομείου - Μόνιμος επί θητεία υπάλληλος - Εγγυήσεις

ΣΤ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προγραμματικές συμβάσεις

Ζ. Ανεξάρτητες Αρχές

Λήξη θητείας μελών ΑΔΑ - Συνέχιση λειτουργίας της Αρχής επί εύλογο χρόνο

Η. Δημόσια Έργα

Διαχρονικό δικονομικό δίκαιο - Εφαρμοστέες οι διατάξεις του Ν 3886/2010 - Μη επιμήκυνση της δεκαήμερης προθεσμίας του Ν 2522/1997 - Εφαρμογή των διατάξεων της γενικής οδηγίας 2004/18 ΕΚ
Αρχή της τυπικότητας - Σύμπτωση της ημερομηνίας υπογραφής των υποβαλλόμενων από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υπεύθυνων δηλώσεων με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους

Θ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανακοπή ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Β. Καράκωστας, Η αίτηση ακυρώσεως

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008