ΣτΕ 972/2011 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τη ΣτΕ Ολ 3665/2005 κρίθηκε ότι η θέσπιση με το άρθρο 2 του Ν 1963/1991, όπως τούτο είχε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 3457/2006, πληθυσμιακών κριτηρίων για την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, που αποσκοπεί, στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων και περαιτέρω στην προστασία της δημοσίας υγείας, αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. Ενόψει τούτου και λαμβανομένου υπόψη ότι η χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, νομίμως χορηγήθηκε στον παρεμβαίνοντα με την προσβαλλόμενη νομαρχιακή απόφαση, που εκδόθηκε πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 2 του N 1963/1991 με το προαναφερθέν άρθρο 13 παρ. 1 του N 3457/2006, άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα θεσπιζόμενα με την εν λόγω διάταξη του άρθρου 2 του N 1963/1991 πληθυσμιακά κριτήρια και ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη θετικής γνώμης του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η ανάθεση από τον νόμο της αρμοδιότητας χορηγήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου στον νομάρχη, δηλαδή όργανο της τοπικής αυτοδιοικήσεως δευτέρου βαθμού δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3, 26, 43 και 102 του Συντάγματος, διότι -ανεξαρτήτως του ότι η πράξη, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια ιδρύσεως του φαρμακείου του παρεμβαίνοντος, έχει ήδη ενσωματωθεί στην υπουργική απόφαση, με την οποία απερρίφθη η κατ’ αυτής ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή- η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και άδειας λειτουργίας φαρμακείου με ατομικές διοικητικές πράξεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, η διαχείριση του οποίου έχει επιπτώσεις εκτεινόμενες πέραν της εδαφικής περιφερείας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και στο οποίο, ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν λόγο, κατά το Σύνταγμα, κεντρικά ή περιφερειακά κρατικά όργανα, εφόσον η αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών αυτών είναι δεσμία, το αρμόδιο δε όργανο της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως περιορίζεται απλώς στην διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που έχει θεσπίσει σχετικώς ο νόμος στα πλαίσια ενιαίου συστήματος διαχειρίσεως των αφορώντων τα φαρμακεία ζητημάτων, που αποβλέπει στην εξασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού του κοινού με φάρμακα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.