ΕλΣυν Ολ 2364/2011

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση αναιρέσεως με προβολή λόγων αφενός περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων (ΚΥΑ) για τον καθορισμό του ποσοστού της ΑΤΑ στις συντάξεις και με την ειδικότερη αιτίαση ότι το μειωμένο ποσό της ΑΤΑ επί του ποσού των διαφορών συντάξεων που επιδικάσθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση ως αποζημίωση στον ενάγοντα δεν αποτελεί την αναλογούσα κατά τις διατάξεις των οικείων ΚΥΑ ΑΤΑ και αφετέρου περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων περί τοκογονίας των ποσών που απορρέουν από οφειλές του Δημοσίου και ειδικότερα για την μη εφαρμογή των άρθρων 293 ΑΚ και 15 παρ. 5 Ν 876/1979. Στην προκείμενη περίπτωση κρίθηκε ότι το δικάσαν Τμήμα πλημμελώς εφάρμοσε τις διατάξεις της ΑΤΑ. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου (ΒΔ 26.6/10.7.1944), κατά το μέρος που καθορίζει το νόμιμο επιτόκιο και το επιτόκιο υπερημερίας σε 6% ετησίως είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα, καθόσον αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντ., 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Το Δημόσιο οφείλει επί των χρηματικών απαιτήσεων κατ’ αυτού τόκους, από την επίδοση της σχετικής αγωγής, με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 ΑΚ και το άρθρο 15 παρ. 5 Ν 876/1979. Εν προκειμένω, όμως, ορθώς ορίστηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι το Δημόσιο οφείλει με το επιτόκιο του άρθρου 21 του Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου (6%) καθ’ ερμηνεία του αιτήματος της αγωγής επιχειρούμενη υπό το φως της κατά την άσκηση της αγωγής (1.11.1994) κρατούσας νομολογίας για υπολογισμό επί χρηματικών οφειλών του Δημοσίου επιτοκίου 6% και διότι το ανίσχυρο του επίμαχου μέρους της διάταξης αυτής και η συνακόλουθη εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος για τους ιδιώτες επιτοκίου, απαγγέλθηκε για πρώτη φορά μεταγενέστερα με την ΕλΣυν Ολ 513/2009.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.