ΣτΕ 327/2012 Τμ. Γ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2012, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στερούνται εκτελεστότητας οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών ως προπαρασκευαστικές της απόφασης του ιδίου Συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της απόφασης, της 8.7.2010, του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης έχει τον χαρακτήρα προσφυγής ουσίας, η εκδίκαση της οποίας ανήκει στην αρμοδιότητα του ΣτΕ, ενώ κατά το μέρος που στρέφεται κατά της υπουργικής απόφασης περί θέσεως του αιτούντος σε αυτοδίκαιη αργία έχει τον χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως, η εκδίκαση της οποίας ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΕφ. Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΥΚ, οι οποίες προβλέπουν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων ενώπιον του δευτεροβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή δικαστικούς λειτουργούς που απολαύουν κατά το Σύνταγμα ισοβιότητας και όχι από υπαλλήλους μη απολαύοντες της εκ του Συντάγματος μονιμότητας. Γενικές αρχές διοικητικού δικαίου. Μη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου. Δεν προκύπτει ότι οι προσκλήσεις επιδόθηκαν στα μέλη του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΚΔΔιαδ διαδικασία τηλεφωνικής, τηλεγραφικής, τηλεομοιοτυπικής ή με άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο κλήτευσης των ως άνω μελών με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο σχετικής σημειώσεως χρονολογημένης και υπογεγραμμένης από το πρόσωπο που έκανε την κλήτευση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.