ΕλΣυν Ζ΄ Κλιμ. Πράξη 108/2011

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2012, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης στην οποία επιφυλάσσεται δικαίωμα προαίρεσης (option) υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στον έλεγχο νομιμότητας του ΕλΣυν υπόκειται, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 19 του ΠΔ 774/1980, όπως ισχύει, η σύμβαση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης. Επομένως, δεν υπάγεται εκ νέου στον κατά τις ως άνω διατάξεις προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας η ενεργοποίηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης, που έχει περιληφθεί σε ήδη υφιστάμενη σύμβαση. Το υπό κρίση σχέδιο σύμβασης απαραδέκτως υποβάλλεται αυτοτελώς για έλεγχο ενώπιον του Κλιμακίου του ΕλΣυν, δεδομένου ότι, ως συμβατικός όρος, εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης προηγούμενης σύμβασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ενώ επιφέρει τροποποιήσεις σε αυτήν μη επαγόμενες μεταβολή του οικονομικού της αντικειμένου. (μειοψ.).Πρόεδρος: Ν. Μηλιώνης, Σύμβουλος ΕλΣυν Εισηγήτρια: Ε. Ροζάκη, Εισηγήτρια ΕλΣυν Διατάξεις : άρθρο 19 [παρ. 7] ΠΔ 774/1980 Ι. Με το .../28.4.2011 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας επί του κατ’ ενάσκηση δικαιώματος προαιρέσεως συνταχθέντος σχεδίου συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ενώσεως εταιρειών «...», για την επέκταση της χρονικής ισχύος και την τροποποίηση επιμέρους όρων της από 21.1.2011 .../2009 συμβάσεώς τους με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συντήρησης Hardware- System Software και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.