Σημαντικές τομές του Ν 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012)(επιμ. Ευαγγελία Παυλίδου)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4-5/2012, Απρίλιος-Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ευαγγελία Παυλίδου, Δικηγόρος, ΜΔΕ ΕΚΠΑ, υποψ. Δ.Ν. Α.Π.Θ. Ο νέος Ν 4057/2012 επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων, ιδίως με το δεύτερο άρθρο αυτού, με το οποίο αντικαθίσταται το Ε΄ μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι οι διατάξεις των άρθρων 106-146 Ν 3528/2007. Δύο είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγονται με τον νέο νόμο: Πρώτον, ο νομοθέτης για πρώτη φορά δεν προτάσσει ένα γενικό ορισμό της έννοιας του πειθαρχικού παραπτώματος, συνοδευόμενο εν συνεχεία από έναν κατάλογο επιμέρους παραπτωμάτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 106 ΥΚ, όπως αντικαθίσταται, προβλέπεται μόνον ότι «Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να του καταλογισθεί», χωρίς την αναφορά ότι ως τέτοιο νοείται «κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος», ενώ ακολούθως από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 107 ΥΚ που παραθέτει τα πειθαρχικά παραπτώματα, απαλείφεται η λέξη «ιδίως». Με τη συνδυασμένη αλλαγή των δύο αυτών διατάξεων, αφενός μεν εγκαταλείπεται πλέον η μέθοδος της γενικής ρήτρας, η οποία υιοθετήθηκε ήδη από τον πρώτο Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 205 ΠΔ 611/1977) και εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται τόσο στον μετέπειτα ισχύσαντα Ν 2683/1999 όσο και στον τωρινό Ν 3528/2007, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 106, αφετέρου δε η απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων από ενδεικτική καθίσταται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.