ΕλΣυν Ολ 2319/2012

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2012, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Καταλογισμός δημάρχου ως συνευθυνομένου από οικονομικό επιθεωρητή για έλλειμμα που διαπιστώθηκε στη διαχείριση του δήμου. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αιτιολογία αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Νομιμοποιητική διάταξη άρθρου 34 Ν 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 63). Δεκτή αίτηση αναίρεσης, αναπομπή της υπόθεσης στο Τμήμα. Μειοψ. 9 μελών.Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν Εισηγητής: Ε. Νταής, Σύμβουλος ΕλΣυν Δικηγόροι: Α. Δημητρόπουλος, Ν. Καραγιώργης, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 15, 17, 22, 25, 33 ΠΔ 774/1980 [...] Με την .../1.2.2002 απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αθηνών του Υπουργείου Οικονομικών, καταλογίστηκε ο ήδη αναιρεσείων, με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του τότε Δήμου Αμαλιάδας με το χρηματικό ποσόν των 233.017.928 δραχμών ή εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (683.838,38 €), πλέον προσαυξήσεων που ανέρχονταν μέχρι την 31.12.2001 στο χρηματικό ποσόν των 192.420.589 δρχ. ή πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (564.697,25 €), ήτοι καταλογίστηκε συνολικά με το χρηματικό ποσόν των 425.438.517 δρχ. ή του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.248.535,63 €), υπέρ του εν λόγω Δήμου, αλληλεγγύως με τον υπόλογο Ταμία του εν λόγω Δήμου και μέχρι του χρηματικού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.